Club Missie, Visie, Waarden


Missie

Yellow Sticks wil van veldhockey een totaalbeleving maken voor eenieder die ook de passie voelt van deze heerlijke sport. We willen een leuke club zijn waar het fijn is om je favoriete sport te beleven. Een club die warmte uitstraalt, de “winning mood” in zich heeft en waar ook verlies samen gedeeld wordt.

Een sportieve thuishaven waar we elke leeftijdscategorie kunnen laten ontplooien tot het beste van zichzelf. Daarom kiezen we ook heel bewust om op termijn ook te investeren in de uitbouw van een enthousiaste G-ploeg.

Visie

Yellow Sticks wil binnen de 5 jaar na haar opstart een begrip zijn in de Kempen. Een begrip omdat we streven naar een gezonde mix tussen het sportieve en financiële beleid van onze club. We willen dat onze hockeyburen praten over Yellow Sticks vanwege onze familiale insteek, ons fairplay beleid tegenover de eigen leden, trainers, scheidsrechters en de hockeyspeler van de andere clubs. En natuurlijk ook omdat we bovenaan willen te vinden zijn in de competitielijst.

Waarden

Onze Missie en Visie kunnen enkel worden gerealiseerd door de waarden die in elke Yellow Sticks speler geworteld zit:
  • Respect en Fairplay, omkaderd met Teamspirit.
  • Een leuke, open sfeer van iedereen voor iedereen,
  • Betrokkenheid van ouders, familie als steun voor onze spelers en zo ook voor de club
  • Een uitgebalanceerd sportief beleid voor alle leeftijdscategorieën.
  • Een gezonde financiële background zodat we de continuïteit kunnen garanderen
  • Grote ambitie om bovenaan de ranglijst te prijken, meteen geflankeerd door een learning environment bij verlies.